Paliwo o niskim indeksie oktanowym, zwane powszechnie dieslem lub "ropą" ma powszechne zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Wyróżniający się specyficznymi właściwościami chemicznymi, ON jest paliwem cieszącym się dużą popularnością przede wszystkim ze względu na swoją efektywność energetyczną i uniwersalność.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wykorzystania tego paliwa w przemyśle, które obejmują transport, budownictwo, energetykę oraz wiele innych kluczowych dziedzin gospodarki. Sprawdź, dlaczego diesel jest tak popularny i jak wpływa na rozwój przemysłu.

Jakie branże przemysłowe są głównymi konsumentami paliwa ON?

Olej napędowy jest szeroko stosowany w różnych branżach przemysłowych ze względu na swoją uniwersalność, dostępność i efektywność w silnikach wysokoprężnych. Głównymi odbiorcami tego paliwa są: 

  • Branża transportowa - w tym powiązana z nią motoryzacja, a więc samochody ciężarowe, dostawcze, autobusy i taksówki, są jednymi z głównych sektorów konsumujących paliwo.  Znajduje on też zastosowanie również w transporcie kolejowym oraz morskim.
  • Rolnictwo - w rolnictwie diesel jest powszechnie używany do zasilania ciągników, maszyn rolniczych i innych pojazdów używanych w pracach polowych. Służy również do ogrzewania budynków gospodarczych.
  • Przemysł budowlany - maszyny budowlane, takie jak koparki, spychacze, walcarki, również wykorzystują ON w swoich silnikach.
  • Produkcja energii -  w niektórych zakładach przemysłowych i elektrowniach ON może być używany jako paliwo do zasilania generatorów prądu, a także produkcji energii elektrycznej lub cieplnej
  • Przemysł wydobywczy - diesel może być również wykorzystywany do zasilania maszyn wydobywczych, ciężarówek górniczych oraz innych pojazdów.
  • Przemysł chemiczny - ze względu na zawartość związków chemicznych z grupy węglowodorów ON jest również używany jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych oraz środków czystości.

Jakie procesy produkcyjne wymagają użycia oleju napędowego?

Olej napędowy znajduje wykorzystanie w wielu procesach produkcyjnych, zarówno w produkcji energii, jak i w różnych gałęziach przemysłu. Na przykład w elektrowniach stosuje się diesel jako paliwo do generatorów prądu lub w miejscach, gdzie inne źródła energii są trudno dostępne.

Poznaj najczęstsze mity dotyczące paliw ON

W niektórych reakcjach chemicznych, zwłaszcza tam, gdzie wymagane są wysokie temperatury, olej grzewczy może być używany jako źródło ciepła. Ma również podobne zastosowanie w procesach hutniczych i metalurgicznych, gdzie konieczne są wysokie temperatury do przetwarzania metali.

ON może być używany jako paliwo do zasilania pieców parowych, które są spotykane w różnych gałęziach przemysłu. Diesel jest również wykorzystywany w systemach kogeneracyjnych, gdzie jednocześnie wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna, np. do zasilania zakładów przemysłowych. W tych przypadkach może więc stanowić dobrą alternatywę dla gazu ziemnego lub LPG.

Olej ten jest używany jako paliwo w systemach ogrzewania przemysłowego, zarówno do podgrzewania pomieszczeń, jak i do zastosowań w procesach produkcyjnych. W niektórych zakładach wytwarzających cement ON może być też stosowany jako paliwo do pieców w procesie klinkierowania.

Jaki jest wpływ paliwa ON na rozwój przemysłu transportowego?

ON jest powszechnie wykorzystywany jako paliwo do silników wysokoprężnych w:

  • pojazdach ciężarowych, 
  • autobusach, 
  • maszynach budowlanych 
  • i niektórych samochodach osobowych.  

Silniki wysokoprężne charakteryzują się zazwyczaj lepszą efektywnością energetyczną niż napędy benzynowe.

W rezultacie pojazdy zasilane dieslem zapewniają dłuższy zasięg na jednym zbiorniku paliwa. Skutkuje to również rozwojem floty ciężarówek, autobusów i innych pojazdów, które napędzane są ON, który lepiej sprawdza się w transporcie niż benzyna.

Olej jest stosunkowo uniwersalnym paliwem, które może być używane w różnych rodzajach pojazdów i maszyn, zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym, budownictwie czy rolnictwie. Ta elastyczność przyczynia się do zróżnicowanego rozwoju różnych sektorów przemysłu.

Jakie są przyszłe kierunki w wykorzystaniu paliwa ON w przemyśle?

Przyszłość wykorzystania paliwa o niskim indeksie oktanowym będzie kształtowana przez szereg czynników, w tym zmiany w regulacjach, postęp technologiczny, redukcja emisji oraz rosnące zainteresowanie zrównoważonymi alternatywami. Obecnie sektor przemysłowy pracuje nad opracowaniem bardziej efektywnych i ekologicznych silników wysokoprężnych.

Zachęcamy do lektury artykułu, gdzie poznasz argumenty za stosowaniem zbiorników na paliwo

Innowacje obejmują zastosowanie zaawansowanych systemów oczyszczania spalin, technologii SCR czy EGR, które pozwalają na redukcję emisji związków azotu i cząstek stałych. Ponadto rosnące zainteresowanie zrównoważonymi źródłami energii może prowadzić do zmian w przemyśle petrochemicznym i do większej produkcji biopaliw, takich jak biodiesel, który może być mieszany z tradycyjnym ON. 

Rozwijane są także paliwa alternatywne, takie jak LNG (skroplony gaz ziemny) wodór czy CNG (sprężony gaz ziemny). Z jednej strony mogą stanowić bardziej ekologiczną alternatywę, a z drugiej doprowadzić do hybrydyzacji napędów w wykorzystaniem paliw opartych na ropie naftowej.

Równolegle w przemyśle transportowym, paliwowym oraz innych sektorach tworzone są strategie mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej pojazdów i maszyn. Obejmują one lepszą aerodynamikę, lżejsze materiały, bardziej efektywne systemy i technologie oszczędzania paliwa.

Do tego przyczynia się również wzrost świadomości dotyczącej zmian klimatycznych i presji na redukcję emisji skłania przedsiębiorstwa do monitorowania i redukcji emisji. Dlatego przyszłość paliwa ON w przemyśle będzie związana z dążeniem do zrównoważonego rozwoju, innowacji technologicznych, a także odpowiedzi na wyzwania związane z ochroną środowiska.