Olej napędowy i benzyna 95 to dwa główne rodzaje paliw stosowanych w silnikach spalinowych. Oba są produktami rafinacji ropy naftowej, ale różnią się pod względem składu chemicznego, właściwości fizycznych i zastosowań. 

Przewaga ON nad benzyną zależy od wielu czynników, takich jak efektywność spalania, emisje zanieczyszczeń, wydajność energetyczna czy elastyczność stosowania w różnych warunkach. Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, które wpływają na te przewagi.

Jakie cechy paliwa ON decydują o jego wyższej wydajności energetycznej?

Olej napędowy ma większą gęstość niż benzyna, co przekłada się na jego wartość opałową. Kaloryczność benzyny wynosi około 31,8 MJ/l, podczas gdy olej napędowy osiąga aż 36,7 MJ/l. To oznacza, że litr oleju napędowego dostarcza o około 15% więcej energii niż litr benzyny.

Ponadto ON ma takie właściwości fizyko-chemiczne, które pozwalają na efektywne konstruowanie silników o wysokim stopniu sprężania. Dzięki temu możliwe jest zastosowanie wydajniejszych silników Diesla, które osiągają większą sprawność termiczną.

Dowiedz się, w jaki sposób ekologia wpływa na rozwój paliw ON

Dlatego silniki wysokoprężne są ogólnie bardziej efektywne niż benzynowe. Wyższa wydajność silników Diesla wynika z ich zdolności do lepszego wykorzystania energii zawartej w paliwie. W praktyce oznacza to, że podczas jazdy samochody z silnikami diesla wykorzystują do 45 proc. energii zawartej w paliwie, podczas gdy samochody z silnikami benzynowymi jedynie 36 proc.

Jakie aspekty ekologiczne stawiają paliwo ON w lepszym świetle niż benzynę?

Jednym z kluczowych czynników wpływających na ilość spalin  jest rodzaj stosowanego paliwa i sprawność silnika, czyli zdolność do efektywnego przekształcania energii zawartej w paliwie na energię mechaniczną. Silniki Diesla są ogólnie bardziej efektywne od benzynowych, mają lepszy moment obrotowy, lepsze osiągi i zużywają mniej paliwa.

Pomimo tego, że emisja CO2 z jednostkowej ilości spalonego ON jest większa niż benzyny, wyższa efektywność silników Diesla sprawia, że generują one mniejszą ilość CO2 na jednostkę przejechanego dystansu. To głównie dlatego silniki wysokoprężne zdają się być bardziej przyjazne dla środowiska.

Badania wykazały również, że silniki benzynowe emitują znacznie więcej cząstek stałych niż silniki Diesla. Cząstki stałe, zwane potocznie sadzą, są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i negatywnie wpływają na jakość powietrza. Z kolei emisja tlenków azotu, jest zazwyczaj wyższa w przypadku silników Diesla.

Należy też podkreślić, że współczesne auta z silnikami Diesla są wyposażone w systemy oczyszczania spalin, m.in. katalizatory SCR czy filtry cząstek stałych. Te technologie pomagają ograniczyć ilość substancji szkodliwych. Ponadto ciągły rozwój technologii silników oraz normy spalania pozwalają na tworzenie coraz bardziej przyjaznych dla środowiska pojazdów.

Jakie innowacje w produkcji paliwa ON wpływają na jego przewagi nad benzyną?

Innowacyjne procesy produkcji w sektorze paliwowym umożliwiają uzyskanie oleju napędowego o wysokiej jakości. Polegają one między innymi na usuwaniu z paliwa związków siarki, azotu i tlenu, co przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy efektywności spalania.

Na przykład hydrokraking to proces rafineryjny, który charakteryzuje się poddawaniem ciężkich frakcji ropy naftowej działaniu wysokiego ciśnienia, temperatury oraz katalizatorów, aby uzyskać bardziej cenne i stabilne produkty. Współpraca hydrokrakingu z procesem krakingu katalitycznego stanowi innowacyjne podejście do produkcji ON, które przynosi liczne korzyści.

Zachęcamy do lektury artykułu, gdzie poznasz argumenty za stosowaniem zbiorników na paliwo

Hydrokraking pozwala na skuteczne usuwanie siarki i azotu z cięższych frakcji ropy. Otrzymywane produkty są znacznie bardziej czyste pod względem tych zanieczyszczeń. Proces ten eliminuje potrzebę dodatkowego etapu hydrorafinacji, który tradycyjnie był stosowany w celu redukcji zawartości siarki.

Dzięki synergii pomiędzy hydrokrakingiem a krakingiem katalitycznym rafinerie mogą uzyskać tańszy i  bardziej wartościowy olej napędowy. Do ON mogą być również dodawane biokomponenty, takie jak estry metylowe kwasów tłuszczowych. Pomagają one zmniejszyć emisję spalin, w tym dwutlenku węgla oraz innych substancji.